OFERTA

W kancelarii obowiązują trzy sposoby wynagradzania:
1. rozliczenia godzinowe, kiedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie;
2. wynagrodzenie ryczałtowe, kiedy wysokość wynagrodzenia określona jest stałą miesięczną stawką;
3. wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (pozew lub odpowiedź na pozew, pisma procesowe, apelacja, postępowanie egzekucyjne, zastępstwo przed sądem), wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie.
Część wynagrodzenia może stanowić premia za sukces.
Indywidualne umowy z Klientem mogą przewidywać, że wynagrodzenie stanowić będzie kombinację trzech wymienionych powyżej sposobów wynagradzania.

Nie wahaj się, zadzwoń lub napisz, a na pewno znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.
Najlepszy czas na wzięcie spraw w swoje ręce jest właśnie teraz!